Pårørende Kompetanse har opphørt som regionalt brukerstyrt senter fra og med 01.09.16

Pårørende Kompetanse har opphørt som regionalt brukerstyrt senter fra og […]

Pårørende Kompetanse har opphørt som regionalt brukerstyrt senter fra og med 01.09.16.

Møteplass og Pårørendeguide som tiltak vil fortsette i organisasjonene Vfb og Lpp da hver for seg med dette skillet:

LPP – retter seg primært mot pårørende innen psykisk helse og rus, med fokus på voksne og familie/nettverk

VfB – retter seg primært mot pårørende innen psykisk helse og rus samt alle oppvekst tjenester med hovedfokus på barn og deres familier.

 

Møtteplass i Drammen, Lillehammer og Gjøvik fortsetter å samarbeide med Lpp.

Møteplass i Trondheim, Nittedal, Larvik og Skien samarbeider videre med Vfb.

Dersom andre Helseforetak eller kommuner ønsker samarbeid om Møteplass kan organisasjonene kontaktes direkte:

Lpp:

Anne Grethe Terjesen, mobil: 918 85 095

 

Vfb:

Merethe Toft, mobil: 975 02 953

 

Pårørende som ønsker bistand og råd kan kontakte organisasjonenes rådgivningstjenester:

 

Vfb sine rådgivere: 810 03 940 (vfb.no/radgivning) og chat.

Lpp: Rådgivningstelefonen 22 49 19 22 (lpp.no)

 

Vi takker alle for samarbeidet og utviklingen av Møteplass og Pårørendeguide så langt! Arbeidet fortsetter videre for å styrke pårørendes medvirkning på systemnivå, erfaringsutveksling og felles læring for tjenester og pårørende.