Kalender_mainimage

Oversikt over møteplass arrangementer

Her får du oversikt over planlagte møteplasser.

Les mer
Foto: Colourbox

Møteplass

Møteplass er en arena for dialog mellom pårørende og fagfolk. Tilbudet er gratis. Hver Møteplass har ett tema.

Les mer
Foto: Coulorbox

Pårørendeguide

En frivillig og godkjent person som ønsker å hjelpe pårørende til mennesker sliter psykisk.

Les mer
Foto: Colourbox

Pårørende

Ved behandling av rusmisbruk og psykiske lidelser, er informasjon, rådgivning og støtte til pårørende viktig.

Les mer
For_fagpersoner

Fagpersoner

Vi hjelper dere med å styrke brukermedvirkningen og pårørendearbeidet innen rus og psykisk helse.

Les mer