Foto: Colourbox

Møteplass

Møteplass er et GRATIS tilbud for pårørende til psykisk syke og/eller rusmisbrukere der de utveksle erfaringer med fagfolk om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Møteplass – hva er det?

mp_begge_skiltMøteplass treffes pårørende til psykisk syke og fagfolk innen psykiatrien eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Alle deltakerne på Møteplass er likeverdige, men det er de pårørendes situasjon som står i fokus.

Konseptet Møteplass er utviklet av Pårørende Kompetanse i samarbeid med pårørende og fagfolk.

Møteplass er et gratis tilbud for pårørende.

Møteplass arrangeres for ulike grupper pårørende, som foreldre, søsken, voksne barn eller partnere.

For noen pårørende er det godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Pårørende kan komme og dele sin kunnskap og sine tanker, og det er også fullt mulig å delta på Møteplass uten å si noe.

mp_begge_gruppeEn Møteplass varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder. Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende.

Hver Møteplass har et tema som er knyttet til områder som er særlig aktuelle for den pårørende.

Møteplassene har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre. Deltakerne blir også bedt om å fylle ut et evalueringsskjema for å få frem ytterligere erfaringer.

Møteplass er et lærested for både fagfolk og pårørende. Målet med lærestedet er at hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til pårørende.

Meld deg på Møteplass

Er du pårørende og ønsker å delta på Møteplass? Se oversikt over planlagte møteplass arrangementer  høyre side.