Om Pårørende Kompetanse

Pårørende Kompetanse skal hjelpe pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer å bli sett og hørt av hjelpeapparatet. Vi jobber nasjonalt.

Pårørende Kompetanse ble etablert i 2005 og skal støtte og utfylle det arbeidet som gjøres for pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer.

Pårørende Kompetanse jobber med metoder og modeller for økt brukermedvirkning for pårørende. Vi formidler også de pårørendes kunnskap og erfaringer videre til ulike fagmiljøer.

pk_henne_motetPårørende Kompetanse skal gi tilbud til pårørende på deres premisser. Det betyr at vi skal lytte til det pårørende har å si og videreformidle det vi lærer til helseforetak, fagmiljøer, offentlige myndigheter og til våre eiere. Vårt mål er at pårørende skal bli hørt før, under og etter behandling av deres nære.
Vi jobber også for at pårørende skal involveres når nye tiltak innen helsevern blir utviklet.

Arbeidet vårt med å hjelpe pårørende skjer hovedsakelig gjennom tiltakene Møteplass og Pårørendeguide.  På Møteplass kommer fagfolk og pårørende sammen for å drøfte hva det vil si å være en pårørende. En Pårørendeguide er en frivillig, sertifisert hjelper som informerer og veileder pårørende gjennom hjelpeapparatet. Guidene er, eller har selv vært, pårørende.

Gjennom Møteplass og Pårørendeguide får vi mye informasjon om pårørendes ulike utfordringer i forholdet til den som er syk og i kontakten de har med hjelpeapparatet. Denne kunnskapen systematiserer og videreformidler vi til hjelpeapparatet. Vi tilbyr også sykehus og institusjoner opplæring i hvordan de kan bruke Møteplass og Pårørendeguide som et tilbud til pårørende av egne pasienter.

logo for web

Pårørende Kompetanse eies og drives av organisasjonene Voksne for Barn og Landsforeningen
for Pårørende innen Psykisk helse
(LPP).  Vi får finansiering og støtte fra Helsedirektoratet.